Homepage

Ankety a dotazníky

V tejto časti sa budete môcť zapojiť do rôznych ankiet. Po určitom čase tu zverejníme vyhodnotenie ankiet a dotazníkov. 

Anonymný dotazník o užívaní drog žiakov ZŠ