Homepage

Realizácia projektu

Mesto získalo dotáciu aj v r. 2011 na projekt MOSTY MEDZI NAMI

05.09.2011
Mesto získalo dotáciu na projekt s názvom Mosty medzi nami z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2011.

Mesto získalo dotáciu - 2010 - Spájame mosty

12.09.2010
Mesto získalo dotáciu na projekt s názvom Spájame mosty z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2010.

Mesto získalo dotáciu - 2009 - Most dôvery

12.11.2009
Mesto získalo dotáciu na projekt s názvom Most dôvery z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009.