Homepage

Peer program

Čo je peer program?

06.11.2009
Peer program je rovesnícky program. Takto označujeme všetky preventívne programy zamerané na prípravu aktivistov prevencie drogových závislostí na školách, ktoré sú založené na realizovaní prevencie pomocou vopred vyškolených rovesníkov.

Ako by mohol vyzerať peer program

05.11.2009
V úvode je dobré začať predstavením sa, privítaním a rozohrievacou technikou na uvoľnenie atmosféry. Cieľom týchto aktivít je navodiť atmosféru dôvery a bezpečia pre ďalšiu prácu so skupinou.

Kto je peer aktivista?

04.11.2009
Názov pochádza z anglického slovného spojenia peer-to peer, čo v preklade znamená rovesník- rovesníkovi.

Programy stretnutí peer aktivistov

03.11.2009
Na úvod každého stretnutia sa spoločne s aktivitami zostavia pravidlá skupiny. Tieto pravidlá si určujú aktivisti samostatne.

Práca v skupinách

01.11.2009
Najčastejším spôsobom PEER prevencie sú besedy. Tie prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, priamo na stredných alebo základných školách. Besedami a inými aktivitami sa môžeme snažiť prelomiť slabú informovanosť, konfrontovať názory mladých, ponúknuť im nový, iný pohľad ... .

Ciele práce s mladými ľuďmi

01.11.2009
Pri drogovej prevencii je veľmi dôležitá práca s mládežou. Podporiť rozvoj ich schopnosti a danosti.

Peer program na ZŠ

16.10.2009
Najväčší problém v primárnej prevencii realizovanej v školách, predstavuje okolnosť, že mnohí učitelia sa vo svojom pôsobení zameriavajú hlavne na zastrašovanie detí a apelovanie na city. Zdôrazňujú tragické následky, ku ktorým vedie užívanie drog. Cieľom prevencie nie je len odovzdať maximum informácií, bez ohľadu na to ako budú využité.