Homepage

Hľadajme správnu cestu

Čo by sme mali vedieť o drogách, príčinách užívania drog a o drogovej závislosti

12.11.2009
O drogách hovoríme najčastejšie ako o dvoch veľkých kategóriách – tzv. legálnych, t.j. sociálne akceptovaných, ktorých konzumácia nie je v rozpore s platnými zákonmi našej krajiny a o nelegálnych (zakázaných, našej kultúre cudzích) a teda aj nebezpečnejších, hoci v nejednom prípade, v porovnaní s legálnymi drogami, menej často konzumovaných.

Čo by sme mali vedieť o drogách, príčinách užívania drog a o drogovej závislosti II.

12.11.2009
Užívanie drogy ako náhrady. Prichádza do úvahy najmä vtedy, ak sa cíti mladý človek vo svojom vývoji blokovaný alebo keď nemôže presadiť podstatné autonómne túžby. V takom prípade začínajú drogy plniť funkciu „záskoku“, náhradného cieľa.

Čo by sme mali vedieť o drogách, príčinách užívania drog a o drogovej závislosti III.

12.11.2009
Ako drogovú závislosť kvalifikujeme chorobný vzťah k drogám, ktorý je charakterizovaný nekontrolovateľnou túžbou vpravovať si drogy akýmkoľvek spôsobom do organizmu.

Čo by sme mali vedieť o drogách, príčinách užívania drog a o drogovej závislosti IV.

12.11.2009
Štádiá závislostí Spolupôsobenie spomínaných účinkov postupne zhoršuje zdravotný stav postihnutého. Z hľadiska všeobecnej vzdelanosti je skôr potrebné vedieť tieto štádiá rozlíšiť v jednoduchých súvislostiach na základe zmeneného správania závislého. Vybrali sme základné zmeny, ktoré môže postihnúť i laický pozorovateľ.

Cesta mladých smeruje od nezávislosti k závislosti I.

07.11.2009
Po droge a omamných látkach siaha čoraz viac ľudí a čoraz mladších ľudí. Drogová závislosť je vážnym spoločenským problémom, jej riešenie je veľmi zložité a stále ešte niekde v nedohľadne. Drogy sú pre niekoho spoločenský problém, pre niekoho spôsob trávenia voľného času. Mnoho mladých ľudí vidí práve v drogách čosi revolučného, čosi čím môžu uniknúť pred stávajúcim systémom. Chcú sa odtrhnúť, cítiť sa nezávislí od nudnej všednosti a nech sa stane čokoľvek, vždy je tu niečo, čo nie je možné zažiť v obyčajnom živote.

Cesta mladých smeruje od nezávislosti k závislosti II.

07.11.2009
Po droge a omamných látkach siaha čoraz viac ľudí a čoraz mladších ľudí. Drogová závislosť je vážnym spoločenským problémom, jej riešenie je veľmi zložité a stále ešte niekde v nedohľadne. Aké sú ďalšie následky konzumácie omamných látok.

Príčiny, prečo sa deti o drogy zaujímajú

04.11.2009
Deti skúmajú drogy pre rôzne príčiny, ale ani jedna sa im nezdá byť nebezpečná. Ako dospelý, tak ani dieťa sa nechce stať závislým

Ako predísť tomu, aby dieťa začalo brať drogy

03.11.2009
Je naivné predpokladať, že dieťa sa nikdy nemusí dostať do priameho kontaktu s drogou. Opak je pravdou. Dôležité však je, aký postoj dieťa k droge zaujme. A práve tento postoj môže rodina významne ovplyvniť. Ako?

Ako spoznať, či dieťa berie drogy

30.10.2009
To, že dieťa užíva nejakú drogu, je spočiatku ťažko identifikovateľné. Typické príznaky drogovej závislosti sa objavujú až v situácii, keď sa droga u dieťaťa dostala do popredia záujmu a narušila sa tým jeho sústredená schopnosť daný fakt utajiť.

Dieťa berie drogy a čo teraz

30.10.2009
Nerobte paniku! Je to tá najhoršia forma reakcie. Taktiež zákazy, krik, vyhrážky ani "kupovanie si" dieťaťa vo fázi "keď droga viac dáva, ako berie", nijako nepomôžu.

13 spôsobov odmietnutia

29.10.2009
Odmietnuť nie je vôbec jednoduché, ale dá sa to urobiť. Techniky odmietnutia môžete použiť aj v iných životných situáciách za rôznych okolností. Výhodou je , že zostanete navonok pokojní, nebudete vulgárni a nepoužijete agresiu.