Homepage

Štatistika prihlásených prác do súťaže

12.11.2011
Prinášame počet prihlásených prác ako aj zastúpenie jednotlivých základných a stredných škôl mesta

Súťaž bola ukončená 11.11.2011. Pozrite si štatistiky súťaže:

Počet prihlásených prác celkom - 109:

Základné školy a prvé 4. ročníky osemročného gymnázia

66

Stredné školy

43

Zastúpenie prác z jednotlivých základných škôl mesta:

1. ZŠ ul. T.J. Moussona

6

2. ZŠ ul. J. Švermu

1

3. ZŠ Moskovská ul.

19

4. ZŠ Komenského ul.

7

6. ZŠ Okružná ul.

18

7. ZŠ  Krymská ul.

5

8. ZŠ P. Horova ul. kap. Nálepku

7

Zastúpenie prác z jednotlivých stredných škôl mesta:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova ul.

22

Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 

7

Obchodná akadémia

1

Stredná odborná škola technická, Partizánska ul.

3

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska ul.

1

Stredná zdravotná škola, Masarykova

8

Stredná priemyselná škola internátna

1

Stredná odborná škola obchodu a služieb

    3