Homepage

Vyhodnotenie súťaže z dotácie r.2010

15.03.2011

Mesto Michalovce v rámci dotácie 2010 a podporeného projektu

SPÁJAME MOSTY

vyhlásilo súťaž v tvorbe výtvarných prác a tvorbe esejí na tému:

 

Povedz životu áno, droge nie!

Pozrite si výsledky súťaže, víťazné výtvarné a literárne práce