Homepage

Anonymný dotazník o užívaní drog žiakov ZŠ

09.11.2009
  Pohlavie muž žena
Vek 6-9 10-14
15-19 20-
1. Máš už nejakú skúsenosť s cigaretami, s fajčením? áno nie
2. Máš už nejakú skúsenosť s pitím alkoholu? áno nie
3. Máš už nejakú skúsenosť s inými drogami (než alkohol a cigarety)? áno nie
4. Máš kamarátov vo svojom veku, ktorí fajčia? áno nie
5. Máš kamarátov vo svojom veku, ktorí pijú alkohol? áno nie
6. Máš kamarátov vo svojom veku, ktorí berú iné drogy? áno nie