Homepage

Výsledky projektu 2011

20.12.2011
Prinášame výsledky projektu - zborník prác žiakov základných a stredných škôl spolu so sprievdonými dokumentmi.

Aktivity projektu Mosty medzi nami 

Aktivita 1:

Využitie existujúceho koordinačného web portálu s protidrogovou tematikou „Most dôvery“
Prevencia protidrogovej problematiky na spoločnom web portáli, vzájomne prepojenom prostredníctvom lokálnych stránok škôl.

Využitie samostatného portálu http://most-dovery.michalovce.sk na realizáciu:

  • využitie CMS modulu portálu pre vyhľadávanie informácií a „upload“ („vešanie“) prác žiakov, študentov, peer aktivistov protidrogových aktivít, učiteľov, výchovných poradcov a zapojených účastníkov s ich vyhodnocovaním
  • anonymné poradenstvo cez portál
  • diskusné fórum na vybrané témy s protidrogovým obsahom
  • informovanosť a publicita projektu - informácie o konaní podujatí, vyhlásenie súťaže a vyhodnotenie súťaže, zverejnenie výsledkov fotogalérie z podujatí, vyhodnotenie podujatí a projektu

Aktivita 2: Brožúra „Mosty medzi nami“

Zostavenie zborníka z textov s protidrogovou tematikou, súčasťou budú vybrané víťazné práce vlastných anonymných príbehov v duchu „záujmu o osudy spolužiakov, kamarátov“ a v duchu neautoritatívnych názorov a skúseností, ktoré mladú generáciu oslovia viac ako autority z ich okolia.

Aktivita 3: „Záverečný workshop“

Prezentácia web portálu protidrogových aktivít, výsledkov projektu, šírenie príkladov dobrej praxe „good practice“. Vyhodnotenie aktívneho zapojenia sa cieľových skupín do aktivít, ocenenie najlepších prác žiakov, záverečné zhodnotenie a návrh ďalších postupov v protidrogovej prevencii


Realizácia projektu a jeho výsledky

Publicita: Výstup projektu:

 

Fotodokumentácia - záverečný workshop