Homepage

Vyhlasujeme súťaž v tvorbe esejí a výtvarných prác

23.01.2011
Mesto Michalovce v rámci projektu Spájame mosty vyhlasuje súťaž výtvarných prác a esejí ...

 

Mesto MIchalovce
vyhlasuje súťaž výtvarných práca  literárnych prác - esejí na tému

Povedz životu áno, droge nie! 

Súťaž začína 25. januára 2011

Bližšie podmienky a pravidlá súťaže ako aj priamo možnosť odovzdať súťažnú prácu nájdete na stránke Mostu dúvery v časti  Súťaže

Plagát pre vyhlásenie súťaže