Homepage

Nový portál Most dôvery

14.10.2009
Spustili sme nový portál pre mladých ľudí, pre tých, ktorí chcú pomôcť sami sebe, svojim priateľom... Tým, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac v oblasti citlivých tém drohových závislostí...

Drogy a drogová závislosť ako celospoločenský negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Prevencia je nevyhnutná a potrebná, každý je povinný podľa svojich možností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku a šíreniu tejto protispoločenskej činnosti.

V súčasnosti neexistuje  v rámci mesta centrálna platforma protidrogových aktivít, čiastkové aktivity sa realizujú na niektorých školách prostredníctvom peer aktivistov, niektoré kultúrne a športové aktivity sa realizujú pod záštitou protidrogových hesiel.

Jedným z cieľov tohto web portálu je vytvorenie zjednocujúceho – spoločného web portálu s protidrogovou tematikou, ktorý bude zjednocovať všetky školy, mládežnícke kluby, organizácie zaoberajúce protidrogovými činnosťami.  Portál umožní  vytvorenie virtuálneho priestoru  pre diskusné fóra mladých ľudí, žiakov, študentov k vybraným témam, vytvorenie priestoru pre vyjadrenie názorov nielen mladých ľudí, ale celej komunity užívateľov a návštevníkov k horúcim témam drogovej závislosti,  ľudí s negatívnymi  skúsenosťami, so skúsenosťami protidrogových aktivít.

Súčasťou portálu budú štruktúrované informácie  pre  peer aktivistov, aktivistov  protidrogových aktivít, učiteľov, výchovných poradcov, realizácia ankiet a anonymných dotazníkov s vyhodnocovaním priamo na portáli, anonymné poradenstvo, otázky a odpovede prostredníctvom elektronického formulára na vybrané témy, anonymné zverejnenie odpovedí na často kladené otázky - FAQ, interaktívne informácie z protidrogových aktivít, informácie o konaní podujatí, fotogalérie z podujatí.

Veríme, že tento web portál sa stane užitočný pre širokú verejnosť, ktorí budú hľadať rady, návrhy a ktorí sa budú chcieť podeliť so svojimi skúsenosťami a myšlienkami.